• Zapraszamy
  • rekrutacja uzupełniająca
  • edukacJA WYmaga MYślenia
  • Organ założycielski szkoły

Edukacja realna to model nauczania doceniający taki sposób nabywania wiedzy i umiejętności, który jest oparty o pasje i zainteresowania ucznia, który jednocześnie zwraca uwagę na to, czego od absolwenta wymagać się będzie w realnym świecie.

Szkoła realna przygotowuje zatem młodych ludzi do samodzielności, kształcąc w nich potrzebne na rynku kompetencje miękkie, takie jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, skuteczne komunikowanie się.

Szkoła realna buduje w uczniach poczucie wartości, sprawczości i świadomości wyboru drogi życiowej.

Najlepszą metodą dla tej edukacji jest nauka poprzez doświadczenia, interdyscyplinarne projekty realizowane w zespołach i przyjazna atmosfera ze strony nauczycieli.

Wakacje nie dla wszystkich

Wakacje nie dla wszystkich

Wakacje ! 

Wydaje się, że wakacje to czas kiedy się odpoczywa. Zdradzę Wam sekret -  nie w szkole. Kiedy milknie ostanie szurnięcie krzesła i klapnięcie drzwiami rozpoczyna się intensywna praca.

środa, 2020-07-08
Długi weekend majowy za nami

Długi weekend majowy za nami

Właśnie dowiedzieliśmy się o tematach projektów, które będą podstawą do zaliczenia wprowadzeń do specjalizacji. Otrzymaliśmy również informację od nauczycieli o naszych „enjodkach” Czym one są?

wtorek, 2020-05-05
Kwarantanna nam nie przeszkodzi w zrekrutowaniu przyszłych uczniów LSR- rekrutacja online

Kwarantanna nam nie przeszkodzi w zrekrutowaniu przyszłych uczniów LSR- rekrutacja online

Chcemy się rozwijać - zaplanowaliśmy utworzenie dwóch klas dla uczniów kończących ósmą klasę. Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych nauką w Lubelskiej Szkole Realnej na rekrutację online.

czwartek, 2020-04-23
96,5%
studentów uważa, że dla przyszłego pracodawcy nie jest ważna umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność
97%
studentów sądzi, że umiejętność podejmowania decyzji nie jest ważna
94,5%
studentów twierdzi, że dla pracodawcy nie liczy się umiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków
100%
A TY SIĘ Z TYM ZGADZASZ?